Ceník

Individuální psychologická konzultace (50 min)
V případě delší konzultace se k ceně přičítá za každých 10 minut = 100 Kč
700 Kč
Vstupní vyšetření před zahájením programu MAXÍK nebo před zahájením reedukací specifických poruch učení
Zahrnuje speciálně pedagogickou diagnostiku (percepce, motoriku, pozornost atd.), identifikaci obtíží, probrání souvislostí (relevantních zpráv od dalších odborníků) a zvážení zapojení dalších odborníků, rodinnou a osobní anamnézu, komplexní posouzení a výběr vhodného programu pro nácvik a první pokyny pro domácí práci.
1500 Kč
Kontrolní konzultace - nápravy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) nebo program Maxík
Délka konzultace max. do 50 minut, nejobvyklejší interval mezi jednotlivými návštěvami 3 až 5 týdnů. V ceně jsou pracovní listy k domácímu nácviku.
700 Kč
Kognitivní trénink dle Reuvena Feuersteina (60 min.)
Nutno připočítat pracovní listy cca 180 Kč na osobu, které vystačí cca na půl roku.
800 Kč
Písemně zpracovaná zpráva ze vstupního vyšetření na základě žádosti klienta
800 Kč
Průběžné a závěrečné zprávy
800 až 1200 Kč
(dle rozsahu)
Diagnostika
Cena dle typu a rozsahu
Konzultace po telefonu do 10 minut
Zdarma
Konzultace po telefonu do 30 minut
Od 10 minut výše je nutné se předem domluvit, kdy konzultace proběhne.
400 Kč
Konzultace po telefonu do 50 minut
Od 10 minut výše je nutné se předem domluvit, kdy konzultace proběhne.
700 Kč
  • Všechny platby hradí klient v plné výši.
  • Ceny jsou aktualizovány k 1. 1. 2020 a zpoplatněná doba konzultace zahrnuje i organizační záležitosti nutné k další spolupráci.