Ceník

Individuální psychologická konzultace (50 min)
V případě potřeby lze domluvit konzultaci v délce 60 min (1200,- Kč) nebo 90 min (1800,- Kč).
1100 Kč
Vstupní vyšetření před zahájením programu MAXÍK nebo před zahájením reedukací specifických poruch učení (90 min)
Zahrnuje speciálně pedagogickou diagnostiku (percepce, motoriku, pozornost atd.), identifikaci obtíží, probrání souvislostí (relevantních zpráv od dalších odborníků) a zvážení zapojení dalších odborníků, rodinnou a osobní anamnézu, komplexní posouzení a výběr vhodného programu pro nácvik.
1900 Kč
Kontrolní konzultace - nápravy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) nebo program Maxík
Délka konzultace max. do 50 minut, nejobvyklejší interval mezi jednotlivými návštěvami 3 až 5 týdnů. Náplní konzultace je kontrola nacvičených dovedností dítěte a předání dalších informací rodičům k domácímu tréninku.
1100 Kč
Průběžné a závěrečné zprávy a zpráva ze vstupního speciálně pedagogického vyšetření na základě žádosti klienta.
1200 až 1700 Kč
(dle rozsahu)
Konzultace po telefonu do 30 minut
Platbu je nutné uhradit předem převodem na účet nejpozději 1 den před termínem naplánované konzultace.
550 Kč
Konzultace po telefonu do 50 minut
Platbu je nutné uhradit předem převodem na účet nejpozději 1 den před termínem naplánované konzultace.
1100 Kč
  • Všechny platby hradí klient v plné výši. Platbu za služby hradí klient hotově na místě. Platba převodem je možná pouze předem.
  • Ceny jsou aktualizovány k 1. 1. 2024 a zpoplatněná doba konzultace zahrnuje i organizační záležitosti nutné k další spolupráci.