Co očekávat

PSYCHOLOGICKÁ KONZULTACE - DOSPĚLÍ

Pro mnoho lidí je nesnadné obrátit se na cizího člověka pro radu nebo vedení, k tomu je zapotřebí často velká odvaha, proto mým prvním úkolem poradce bude získat Vaši důvěru. V rámci prvního setkání společně identifikujeme povahu obtíží, vyhodnotíme dosavadní postupy, zvážíme možnost zapojení dalších odborníků a probereme různé možnosti, jakými můžeme na obtížích společně pracovat.

Pokud Vám můj přístup bude vyhovovat, společně naplánujeme předpokládanou intenzitu a rozsah spolupráce a podrobněji si vysvětlíme její průběh. V případě potřeby a dle povahy obtíží probereme osobní a rodinnou anamnézu. Konzultace je v délce 50 min.

PROGRAM MAXÍK NEBO REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ POMOCÍ PERCEPČNĚ MOTORICKÝCH CVIČENÍ (dříve DOV)

Pokud je rodič rozhodnut, že chce se svým dítětem absolvovat konkrétně program MAXÍK nebo zahájit reedukace specifických poruch učení, je první setkání na hodinu a půl. Toto setkání obsahuje vstupní diagnostiku dítěte, jeho osobní a rodinnou anamnézu. Pokud má Vaše dítě syndrom ADHD, poruchu autistického spektra, mentální postižení nebo si nejste jisti, který program pro dítě potřebujete, doporučuji první setkání v podobě 50 minutové konzultace nejlépe s oběma rodiči bez dítěte a až poté setkání na hodinu a půl se vstupní diagnostikou dítěte.

V případě nejasností, jakou délku první konzultace vybrat, se můžeme individuálně telefonicky domluvit. Vstupní diagnostika slouží pro správné nastavení úrovně obtížnosti programu či reedukací a zároveň jako podklad pro srovnání, jak dítě během nácviku až po jeho ukončení pokročilo.

Další konzultace jsou pak v délce do 50 minut, při kterých postupně předávám lekce k domácímu nácviku. Společně si úkoly k domácímu nácviku ukážeme, vysvětlíme a dostanete návod a pracovní listy, jež jsou v ceně konzultace. Interval mezi jednotlivými konzultacemi bývá cca 1x za měsíc. U programu MAXÍK je  celkem 15 plus jedna k přípravě na psaní. Do 4. lekce většinou dostanete na společné konzultaci jednu lekci, od 5. lekce je často možné předávat i dvě najednou. V reedukačním programu specifických poruch učení se trénuje jedna percepce cca 2 až 3 měsíce, délka nácviku je tak nastavena dle počtu oslabených percepcí (zrakové rozlišování, zraková paměť, sluchová analýza-syntéza, sluchová diferenciace atd.) případně lze začít nácvikem vhodné techniky čtení, režimovými opatřeními (např. vhodným rozvržením času a způsobu školní přípravy) či podporou správné techniky psaní a používáním gramatických pravidel.

CO SI PŘINÉST NA PRVNÍ KONZULTACI

Na první konzultaci je vhodné přinést kopie zpráv od odborníků (neurologie, psychologie, PPP, psychiatrie, oční, ortoptika, RHB apod.), pokud je dítě školou povinné, jeho školní sešity (písanku, diktáty, opisy, prac. sešit matematiky) nebo portfolio u předškoláků (někdy bývá v MŠ). V případě očekávaných adaptačních obtíží dítěte doporučuji přinesení oblíbené hračky či hry.