Dospělí

  • Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a efektivní komunikace, poznání sám sebe (o jaké kvality se u sebe mohu opřít, spolehnout se, a na čem je vhodné zapracovat), naplnění osobní vize a cílů, plánování a struktura osobního času i prostoru, psychohygiena práce, krizová intervence a průběžná podpora v těžkých životních situacích.
  • Možnost konzultovat před důležitým životním krokem, kdy je nutná diskrétnost a osobní nezaujatost (výběr vhodného dalšího vzdělávání, změna zaměstnání, změna pracovní pozice, partnerské situace apod.).
  • Specifické poruchy učení v dospělosti a možnosti jak zkvalitnit výkon v běžném životě (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).
  • Potíže se čtením.
  • Kognitivní trénink metodou Reuvena Feuersteina Ovlivňuje zejména rozvoj myšlení v souvislostech, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, zvyšuje sebedůvěru, snižuje impulzivitu a strach z chyby, pomáhá zkvalitňovat komunikaci jako základ pro spokojené mezilidské vztahy. Nejčastěji probíhají individuální setkání 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Maximální délka pravidelného setkávání je určena v průběhu individuálně dle potřeb a přání klienta. Lze využít i pro manžele pro zlepšení komunikace a vzájemného poznání nebo pro rodiče a jejich dospívající děti.
  • Konzultace a podpora učitelům při práci s integrovanými žáky, informace o možnostech systémové a legislativní podpory.