Předškolní děti a jejich rodiče

  • Rozvoj dětí v předškolním období pro úspěšný start školní docházky (MAXÍK, KUPREV, KUMOT, Trénink jazykových dovedností dle D.B. Elkonina).
  • Posouzení školní zralosti a navržení postupu pro podporu rovnoměrného vývoje vč. doporučení na další odborníky; Výstup z tohoto vyšetření školní zralosti není totožný se zákonem požadovaným potvrzením pro odklad školní docházky, za tímto účelem je nutné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum (zkratky PPP nebo SPC). Cílem mého vyšetření je stanovení oblastí, které bude vhodné reedukovat a navodit zlepšení stavu při vedeném tréninku.
  • Konzultace a vyšetření, kdy si rodič u svého dítěte není jistý, zda vývoj probíhá obvyklým způsobem.
  • Práce s dětmi s ADHD a ADD a jejich rodinami.