Školou povinné děti a jejich rodiče

  • Nápravy specifických poruch učení pro děti (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).
  • Informace, jak využít možnost podpůrných opatřeních pro Vaše dítě ve škole v rámci platné legislativy.
  • Podpora a vedení při těžkostech se čtením, psaním a počítáním ve chvíli, kdy Vaše dítě žádnou diagnózu nemá stanovenou a přesto se v těchto oblastech rozvíjí pomaleji.
  • Rozvoj dětí pro úspěšné zvládnutí školní docházky (KUPREV, KUPOZ, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi).
  • Konzultace rodičům a jejich dětem – školní neúspěch a vztahové obtíže jejich dětí, výchovné problémy, rozvodové a porozvodové situace, identifikace potíží a informace o komplexní péči ve spolupráci s dalšími odborníky (neurolog, ortoptik, fyzioterapeut, psychiatr, informace o možnostech využití podpůrných opatření ve škole atd.).
  • Práce s dětmi s diagnózou ADHD, ADD.
  • Kognitivní trénink metodou Reuvena Feuersteina Ovlivňuje zejména rozvoj myšlení v souvislostech, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, zvyšuje sebedůvěru, snižuje impulzivitu a strach z chyby, pomáhá zkvalitňovat komunikaci jako základ pro spokojené mezilidské vztahy. Trénink je určen všem zájemcům od 8 let výše. S ohledem na efektivitu tréninku, kdy má být klientem dítě, preferuji formu rodič a dítě (rodič s dítětem aktivně pracuje na stejných úkolech). Nejčastěji probíhají setkání 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Maximální délka pravidelného setkávání je určena v průběhu individuálně dle potřeb a přání klientů.
  • Upozornění:
    V případě, že potřebujete závazná doporučení a nastavení podpůrných opatření pro Vaše dítě ve škole, je nutné navštívit za tímto účelem Pedagogicko-psychologickou poradnu nebo Speciálně pedagogické centrum.