O mně

Jmenuji se Monika Schenková a narodila jsem se v roce 1975 v Praze. Vystudovala jsem na Univerzitě Karlově dvouoborovou psychologii (obor psychologie a speciální pedagogika). Mám dlouholetou praxi ve školách a školských poradenských zařízení jako psycholog a speciální pedagog. Díky specializačním kurzům a svému pracovnímu zařazení v zaměstnání jsem se dostala jako psycholog též k práci s dospělými – vedení pracovního týmu, prevence a práce s vyhořením, závislostní chování, zvládání stresových situací, práce s motivací při zvyšování náročnosti pracovní zátěže, podpora v těžké životní situaci, komunikace s konfliktními klienty, lektorování, přednášková činnost apod.

Ve své práci se snažím hledat způsoby, které jsou pro mé klienty těmi „otevřenými okny“, to znamená hledání způsobu, na který je klient citlivý. Snažím se jít cestami, které podporují a využívají jeho silné stránky a ty slabší stránky rozvíjejí od úrovně náročnosti, kde se klient právě nachází. Zjistit aktuální stav klienta je pro mne tak zejména při úvodních setkání důležité. Metody, které k tomu využívám jsou – pozorování, rozhovor vč. anamnestických údajů, speciálně pedagogické a psychologické testy, dotazníky, dynamický způsob vyšetření, který zjišťuje aktuální úroveň rozumových schopností a potenciál. Výběr testů je individuální dle potřeb a cílů klienta. Čím více klienta poznám, tím více může být zároveň moje péče komplexnější. To znamená nejen vidět klientovi obtíže v souvislostech a lépe zvolit metody a postupy, ale též včasné nasměrování na případné další odborníky zejména ve zdravotnictví.

Každý máme oblasti, ve kterých jsme vnímaví a dobří, to mohou být často cesty pro rozvoj i těch méně silných stránek. Je pravda, že mnoho dovedností musíme upevňovat několikanásobným opakováním, ale jsou dovednosti, které se upevňují ve chvíli autentického zážitku, kdy dojde k propojení rozumu a emocí. Jde o proces, kdy osoba pochopí svoji situaci, schopnosti a dovednosti ve vlastním kontextu zkušenosti a laicky řečeno „zaklapne to“. Tomuto procesu mohu pomoci a to zejména tím, že klientovi pomáhám vidět a měnit podmínky, za kterých se mu pracuje a rozvíjí lépe.

Průběžně se vzdělávám a sbírám zkušenosti