Nabídka služeb

Ikonka1
Předškolní děti a jejich rodiče
Rozvoj dětí v předškolním období pro úspěšný start školní docházky
Ikonka2
Školou povinné děti a jejich rodiče
Nápravy specifických poruch učení pro děti
Ikonka3
Dospělí
Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a efektivní komunikace